ZNIŻKI WIEKOWE I Z KARTĄ STAŁEGO KLIENTA

Wyciąg z regulaminu przewozu osób.

4.11 Przewoźnik ustanawia następujące zniżki przy zakupie biletu:

1. 10% dla emerytów i rencistów powyżej 55-go roku życia (decyduje dzień urodzenia), na podstawieaktualnej legitymacji emeryta/rencisty

2. 10% dla grupy, co najmniej 10 osób jadących tam i z powrotem w tym samym terminie,

3. 15% dla posiadaczy Karty Stałego Klienta SINDBAD-CLUB,

4. 50% dla małoletniego do 12-go roku życia (decyduje dzień urodzenia) przy jednoczesnym zakupie pełnego biletudrugiej osoby,

5. 10% dla drugiego dziecka6.oraz inne, jeśli podano je w aktualnym rozkładzie jazdy. 

Warunkiem przyznania zniżek jest okazanie stosownego dokumentu w chwili zakupu biletu oraz podczas kontroli biletów w autokarze.

W przypadku nie posiadania dokumentów uprawniających do przyznania zniżki podczas przejazdu obsługa autokaru jest zobowiązana i uprawniona do pobrania dopłaty do normalnej ceny biletu.

4.12 Zniżki określone w pkt. 4.11 nie podlegają łączeniu.