ZŁOTA KARTA SINDBAD VIP CLUB

Regulamin członkowski „SINDBAD VIP CLUB” 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w programie odnoszącym się do Złotej Karty Stałego Klienta firmy SINDBAD w programie nazwanym „SINDBAD VIP Club”. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2013 roku.

3. Wystawcą Karty „SINDBAD VIP Club” jest Sindbad Sp. z o.o. w Opolu. 

4. Członkiem „SINDBAD VIP Club” jest osoba, której imię i nazwisko figuruje na awersie Karty. Osoba ta jest jednocześnie właścicielem karty. 

5. Warunkiem uzyskania Złotej Karty „SINDBAD VIP Club” jest posiadanie karty stałego klienta „SINDBAD Club” oraz przesłanie na adres SINDBAD Sp. z o.o. 10-ciu oryginałów wykorzystanych biletów (kupionych ze zniżką na kartę stałego klienta „SINDBAD Club”) platformy SINDBAD, zakupionych w ciągu 12 miesięcy po 01.03.2012 wraz z wypełnionym wnioskiem. 

6. Karta upoważnia do: 

• 15% zniżki na przejazdy liniami platformy SINDBAD, 


• otrzymania jednostronnego biletu gratis lub 50% zniżki na bilet dwustronny (patrz pkt.7 i pkt.8), 
• zabrania dodatkowego bagażu do 10kg bez dopłaty (w zależności od ilości wolnego miejsca w lukach bagażowych), 
• pierwszeństwa przy rezerwacji miejsca na przejazd, 
• możliwość uzyskania bezpłatnego podwójnego fotela, w przypadku wolnych miejsc w autokarze, 
• pierwszeństwo przy przyjmowaniu Pasażerów do autokaru, 
• telefonicznego poinformowania Pasażera w przypadku opóźnienia autokaru,
 • telefonicznego ustalenia z Pasażerem miejsca w autokarze docelowym, 
• nieograniczona ilość bezpłatnych operacji na bilecie (zmiana daty wyjazdu, powrotu oraz otwarcie i zamknięcie biletu), • jednego zimnego napoju gratis (Cola, Fanta, Woda Mineralna),
 • otrzymania bezpłatnych ciepłych napoi, bez ograniczeń podczas podróży (kawa lub herbata), 

7. Warunkiem otrzymania bezpłatnego biletu jednostronnego lub 50% zniżki na bilet dwustronny jest przesłanie listem poleconym na adres

SINDBAD Sp. z o.o., 5-ciu oryginałów biletów (kupionych ze zniżką na Złotą Kartę „SINDBAD VIP Club”) platformy SINDBAD wykorzystanych w ciągu 12-tu miesięcy po 01.03.2012r. z dopiskiem na kopercie „6-ty bilet gratis”. 

8. Bilety promocyjne do, których nie stosowane są żadne inne zniżki, nie są brane pod uwagę w przypadku starania się o 6-ty bilet gratisowy. 

9. Karta nie upoważnia do: 

• uzyskania dodatkowych zniżek (brak możliwości "sumowania zniżek"), 
• wykupienia do biletu zniżkowego biletu ze zniżką 50% (dziecko do 12 lat), 
• zakupu biletu zniżkowego u pilota w autokarze w momencie wyjazdu bez wcześniej dokonanej rezerwacji. 

10. Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą. 

11. Kartą może posługiwać się wyłącznie właściciel karty. 

12. Karta ważna jest bezterminowo. 

13. Okres oczekiwania na Złotą Kartę „SINDBAD VIP Club” wynosi ok. 1 miesiąca. 

14. Za wystawienie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 30 zł lub 5 euro (w przypadku zgubienia, zniszczenia lub zmiany danych personalnych). 

15. Posiadacz Karty może zostać poproszony o okazanie dowodu tożsamości w momencie jej używania. Karta posiada numer kolejny, stanowiący, poza danymi personalnymi podstawę identyfikacji posiadacza Karty. 

16. Posiadacz Karty upoważniony jest do skorzystania z szeregu przywilejów i bonifikat stosowanych przez firmy honorujące Kartę. Aktualny wykaz firm partnerskich i ich punktów handlowych oraz wysokości udzielanych bonifikat znajduje się na stronie www.sindbad.pl. 

17. Wystawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty w przypadku, gdy jej właściciel: 

• świadomie udostępnia ją osobom trzecim w celu uzyskania przez nie dodatkowych zniżek,
• podczas podróży swoim postępowaniem notorycznie narusza zasady dobrego zachowania. 

18. Wszelkich informacji dotyczących „SINDBAD VIP Club” udzielają pracownicy infolinii SINDBAD Sp. z o.o. w Opolu, tel. (77) 443 44 44, 801 22 33 44.