WARUNKI PRZEWOZOWE AGAT B.U.H. DLA BILETÓW PROMOCYJNYCH W TARYFIE "DOBRA CENA"

I. BILET:

1. Bilet PROMOCYJNY jednostronny w taryfie „dobra cena” ważny jest na oznaczoną datę podróży, upoważnia do przejazdu w jedną stronę od miejsca rozpoczęcia podróży do miejsca jej zakończenia.

2. Bilet PROMOCYJNY dwustronny zamknięty datowany w taryfie „dobra cena”, jest to bilet upoważniający do przejazdu w dwie strony z określonymi datami wyjazdu i powrotu.

3. Bilet PROMOCYJNY dwustronny typu open w taryfie „dobra cena” jest to bilet upoważniający do przejazdu w obydwie strony z określoną data wyjazdu bez określania daty powrotu. Bilet open ważny jest 6 miesięcy od daty wyjazdu na liniach do Włoch a 12 miesięcy od daty wyjazdu na liniach do : Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemiec, Danii, Grecji, Luksemburga i Szwajcarii. Rezerwacja daty powrotu na bilecie PROMOCYJNYM open dokonywana będzie w miarę dostępnych miejsc PROMOCYJNYCH w autokarze a w przypadku potrzeby wyjazdu w terminie gdzie brak jest miejsc promocyjnych naliczona będzie dopłata do biletu normalnego.

UWAGA: w okresie szczególnie wzmożonego ruchu przewozowego ( między innymi w okresie: wakacyjnym, Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia ) Przewoźnik zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia miejsc promocyjnych.

 

II. ZWROT NALEŻNOŚCI

1. W przypadku rezygnacji z przejazdu, zwrotu należności dokonuje kasa, w której bilet został zakupiony wg. „ogólnych warunków przewozu” (tak jak przy bilecie normalnym).

 

III. ZMIANY 

1. Zmiana terminu wyjazdu może być dokonana jednorazowo najpóźniej w przeddzień wyjazdu. Bilet ze zmienioną datą wyjazdu nie podlega zwrotowi. Zmiana daty na bilecie PROMOCYJNYM dokonywana będzie w miarę dostępnych miejsc PROMOCYJNYCH w autokarze a w przypadku potrzeby wyjazdu w terminie gdzie brak jest miejsc promocyjnych naliczona zostanie dopłata do biletu normalnego.

UWAGA: w okresie szczególnie wzmożonego ruchu przewozowego ( między innymi w okresie: wakacyjnym, Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia ) Przewoźnik zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia miejsc promocyjnych.

Opłaty związane ze zmianami w biletach ( datowanie biletów Open, zmiana daty wyjazdu, nadbagaż ) wyszczególnione są w rozkładzie jazdy w miejscu dotyczącym danej linii.

W pozostałych kwestiach zastosowanie maja „ogólne warunki przewozu” AGAT B.U.H.