TARYFY I ZNIŻKI

Taryfy i zniżki

 

Autokar Polska oferuje pasażerom taryfy normalne i specjalne.

Taryfy specjalne, np. młodzieżowe, grupowe, dla seniorów i promocyjne maja niższą cenę niż

taryfa normalna(patrz poniżej - punkt "Zniżki"). Informacje o wysokości i zasadach stosowania

taryf oraz o przysługujących zniżkach uzyskać można w biurach sprzedaży biletów.

Skargi dotyczące nieprawidłowości w zastosowaniu zniżek lub preferencji przy zakupie biletu,

przyjmowane są wyłącznie przed rozpoczęciem podróży w biurze, które sprzedało bilet.

Po wykorzystaniu przejazdu nie są zwracane nadpłaty z racji niewłaściwie zastosowanej ulgi na

przejazd.

 

Zniżki

 

O ile zapis pod rozkładem linii nie stanowi inaczej, stosuje się następujące ulgi:

80% - dzieci do 4 roku życia

50% - Dzieci do 12 roku życia

10%

- młodzież do ukończenia 26 roku życia,

- seniorzy powyżej 60 roku życia

- inwalidzi

- opiekun inwalidy

- przewozy grupowe powyżej 10 osób

 

Posiadacz karty stałego klienta ma prawo do zniżki preferencyjnej zgodnie do zasad obowiązujących na danej linii

Zniżki nie sumują się. Pasażer powinien okazać dokumenty stwierdzające zasadność udzielonej zniżki przy odprawie biletowej. Skargi dotyczące nieprawidłowości w zastosowaniu

przysługujących zniżek lub preferencji przy zakupie biletu, przyjmowane są wyłącznie przed rozpoczęciem podróży w biurze, które sprzedało bilet. Po wykorzystaniu przejazdu nie są

zwracane nadpłaty z racji niewłaściwie zastosowanej ulgi na przejazd.