Sindbad-Eurobus: Nowa godzina odjazdu z miejscowości Kielce

Informujemy, że firma Sindbad-Eurobus zmieni dotychczasową godzinę odjazdu z KIELC na liniach do NIEMIEC, AUSTRII, CZACH, FRANCJI, HOLANDII, LUKSEMBURGA, SŁOWENII, SZWAJCARII i WŁOCH.
Zmiany obrazuje poniższa tabela:

Stara godzina odjazdu Miejscowość Nowa godzina odjazdu
11:40 KRAŚNIK 11:30


Przedstawiciel Sindbad-Eurobus Nowy Sącz