KARTA STAŁEGO KLIENTA SINDBAD CLUB

REGULAMIN CZŁONKOWSKI SINDBAD Club”

 

  1. Regulamin niniejszy określa zasady udziału w programie odnoszącym się do Stałego Klienta firmy Sindbad, programie nazwanym „SINDBAD Club”.
  2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2008 roku.
  3. Wystawcą karty „SINDBAD Club” jest Prywatne Biuro Podróży Sindbad w Opolu.
  4. Członkiem „SINDBAD Club” jest osoba, której imię i nazwisko figuruje na awersie karty. Osoba ta jest jednocześnie właścicielem karty.
  5. Warunkiem uzyskania karty jest przesłanie na adres Biura Podróży SINDBAD wykorzystanych biletów autokarowych platformy SINDBAD na kwotę 900 zł (250 Euro), jednak nie mniej niż 3 bilety, lub wykorzystanych biletów różnych autokarowych firm przewozowych na kwotę 1300 zł (350 Euro) lub ksero umów potwierdzających korzystanie z oferty turystycznej PBP SINDBAD na conajmniej 25 dni pobytu o łącznej wartości 500 Euro (1 dzień imprezy turystycznej odpowiada 20 Euro) wraz z wypełnionym wnioskiem.
  6. Karta upoważnia do:

15% zniżki przy przejazdach liniami autokarowymi platformy Sindbad

- pierwszeństwa przy rezerwacji miejsca na przejazd,

- wyboru miejsca w autokarze (w zależności od wolnych miejsc w autokarze),

- zabrania dodatkowego bagażu do 10 kg bez dopłaty, (w zależności od ilości wolnego miejsca w lukach bagażowych)

- otrzymanie bezpłatnego ciepłego napoju podczas podróży (kawa czarna lub herbata),

5% zniżki na własne imprezy turystyczne firmy Sindbad zakupione w n/w biurach - 5% zniżki na organizowane wycieczki fakultatywne na imprezach  turystycznych PBP Sindbad  -  5% zniżki na ubezpieczenia od kosztów leczenia i NW wykupionych w n/w biurach

7.  Karta nie upoważnia do:

    - uzyskania dodatkowych zniżek (brak możliwości "sumowania zniżek")

    - wykupienia do biletu zniżkowego biletu ze zniżką 50% (dziecko do 12 lat)

    - zakupu biletu zniżkowego u pilota w autokarze w momencie wyjazdu bez wcześniejszej dokonanej rezerwacji

    - zwolnienia z opłaty przy zmianach terminów i datowaniu biletu OPEN

8.  Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą.

9.  Kartą może posługiwać się wyłącznie właściciel karty.

10. Karta ważna jest bezterminowo.

11. Okres oczekiwania na kartę „SINDBAD Club” wynosi ok. 1 miesiąca.

12. Za wystawienie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 30 zł lub 5 euro (w przypadku zgubienia, zniszczenia lub zmiany danych personalnych).

13. Posiadacz karty może zostać poproszony o okazanie dowodu tożsamości w momencie jej używania. Karta posiada numer kolejny, stanowiący, poza danymi personalnymi podstawę identyfikacji posiadacza Karty.

14. Karta upoważnia do otrzymywania szeregu przywilejów i bonifikat stosowanych przez firmy honorujące Kartę. Aktualny wykaz firm partnerskich i ich punktów handlowych oraz wysokości udzielanych bonifikat znajduje się na stronie www.sindbad.pl i w informatorze klubowym, który dostarczany jest wraz z kartą.

15. Wystawca karty zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty w przypadku, gdy właściciel:

     - świadomie udostępnia Kartę osobom trzecim w celu uzyskania przez nie dodatkowych zniżek,

     - podczas podróży swoim postępowaniem notorycznie narusza zasady dobrego zachowania.