KARTA STAŁEGO KLIENTA- PROGRAM BUS PLUS

Regulamin programu Bus Plus Stały Klient - karta prywatna

 

1.Niniejszy regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym firmy Eurobus pod nazwą Bus Plus.

2.Program adresowany jest do wszystkich Klientów, którzy wykupią bilety przewoźników, wystawione na blankietach „Eurobus”, na nazwisko i imię Klienta.

3.Wystawcą Karty jest firma Eurobus z siedzibą w Katowicach.

4.Członkiem Bus Plus jest osoba, której imię i nazwisko figuruje na Karcie. Osoba ta jest jednocześnie Użytkownikiem Karty.

5.Kartą może posługiwać się wyłącznie Użytkownik Karty. Użytkownik Karty może zostać poproszony o okazanie dowodu tożsamości w momencie jej używania. Karta posiada numer stanowiący, poza danymi personalnymi podstawę identyfikacji jej posiadacza. Warunkiem korzystania z ulg przysługujących Użytkownikowi Karty Stałego Klienta jest jej posiadanie podczas odbywania podróży w autokarze.

6.Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą.

7.Karta ważna jest bezterminowo.

8.Uprawnienia do korzystania z przywilejów zależne są jedynie od faktu bycia Stałym Klientem Eurobusu, dowodem czego, po spełnieniu określonych warunków, staje się posiadanie imiennej Karty Eurobusu. Eurobus wysyła Kartę na adres korespondencyjny Klienta w terminie 30 dni od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez Klienta (wzór formularza)

9.Klient uzyskuje prawo do zniżki, na bilety Eurobusu (o ile przepisy szczegółowe dotyczące warunków przewozu poszczególnych linii nie stanowią inaczej), jeżeli cztery kupony „A” wystawione na to samo imię i nazwisko zostaną dołączone do formularza zgłoszeniowego Bus Plus. Bilety te powinny zostać wystawione:

a) na drukach biletowych Eurobus,

b) na drukach biletowych firm – udziałowców Eurobusu: Eurotrans, Orland, Trans Service (zakupione poza granicami Polski),

c) na drukach biletowych firmy Eurolines Polska (Sokół) – dla linii niemieckich,  włoskich, francuskich, holenderskich i belgijskich tego oferenta, obsługiwanych wspólnie z przewoźnikami grupy Eurobus,)

d) na drukach biletowych firmy Polonia Transport i PKS Warmia – wyłącznie dla linii niemieckich tych przewoźników, obsługiwanych wspólnie z przewoźnikami grupy Eurobus.

10. Wielkość zniżki może być uzależniona od terminu odbywania podróży, informacja o aktualnej zniżce publikowana jest na stronie www.eurobus.pl oraz w biurach podróży.

11. Zniżki udzielane z tytułu posiadania Karty nie sumują się z innymi zniżkami udzielanymi (stale bądź okresowo) przez przewoźników poza promocjami i programami przewidzianymi wyłącznie dla uczestników programu Bus Plus.

12. Użytkownik Karty Stałego Klienta Eurobusu, który dodatkowo posiada cztery kupony podróżne, wraz z okładkami dokumentującymi podróż ze zniżką dla Stałych Klientów, wystawione na swoje nazwisko nabywa prawo do jednorazowego zakupu biletu ze zniżką wg regulaminu promocji – Więcej oznacza mniej (regulamin promocji – www.eurobus.pl)

13. Prawa do zniżek Użytkownik Karty nie może scedować na jakąkolwiek inną osobę.

14. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty jej Użytkownik może otrzymać nową Kartę z dotychczasowym numerem, pod warunkiem uiszczenia zapłaty za wykonanie
duplikatu Karty (nr konta: 92 1240 4227 1111 0000 4840 9014). Wysokość pobieranej opłaty:
a) 20 PLN - ze względu na zmianę danych osobowych widniejących na karcie. Klient zobowiązany jest do odesłania nieaktualnej Karty Stałego Klienta wraz z ponownie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym do programu Bus Plus, do siedziby Eurobus w Katowicach.
b) 50 PLN - w przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży Karty Stałego Klienta Eurobus.

15. Wystawca posiada pełną listę posiadaczy Kart Eurobus. W sprawach spornych dane personalne członka mogą podlegać weryfikacji.

16. Wystawca Karty zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty w przypadku, gdy użytkownik świadomie udostępnia Kartę osobom trzecim w celu uzyskania przez nie dodatkowych zniżek, podczas podróży swoim postępowaniem notorycznie narusza zasady dobrego zachowania, dane personalne znajdujące się na Karcie są nieczytelne, bądź istnieją ślady wskazujące na możliwość ich sfałszowania.

17. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w programie Bus Plus składając oświadczenie o rezygnacji w formie pisemnej („Rezygnuję z uczestnictwa w programie Bus Plus. Nazwisko i imię, nr Karty, data, podpis”). Takie oświadczenie Klient składa u agenta, który przesyła je do Eurobusu, bądź Klient wysyła oświadczenie pocztą na adres Eurobusu.

18. Wszelkich informacji dotyczących programu udzielają pracownicy firmy Eurobus oraz współpracujące biura podróży. Informacje dostępne są także na www.eurobus.pl.

19. Do zmiany Regulaminu wystarczy ogłoszenie na stronie www.eurobus.pl.