KARTA STAŁEGO KLIENTA INTERCARS POLSKA

Karta Stałego Klienta INTERCARS Regulamin programu lojalnościowego firmy Intercars Polska Sp. z o.o.

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym firmy Intercars Polska Sp. z o.o.
2. Warunkiem uzyskania Karty Stałego Klienta jest zakup 3 biletów firmy Intercars Polska sp. z o.o. na to samo imię i nazwisko, potwierdzony dowodami zakupu -kupon biletu „pasażer”.
3. W momencie spełnienia warunków opisanych w pkt 1, Klient otrzymuje uprawnienia do korzystania ze stałej 15 % zniżki na zakup biletów z oferty Intercars. Klient otrzymuje również prawo do 15 % zniżki przy zakupie biletów dla dzieci w wieku od 12 do 18 lat pod warunkiem że będą wystawione na to samo nazwisko lub posiadacz karty posiada dokument potwierdzający pokrewieństwo.
4. Zniżka naliczana jest od ceny netto + Vat . Dopłaty nie są objęte zniżką.
5. W celu otrzymania karty należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wraz z dołączonymi kuponami „pasażer” przesłać do firmy Intercars Polska, ul. J.Conrada 63, 31-357 Kraków
6. Wystawcą kart jest Intercars Polska. z o.o. Karta zostanie przesłana do Klienta pocztą, na adres podany w formularzu, w ciągu 30 dni od otrzymania dokumentów opisanych w pkt 5.
7. Zniżka z tytułu posiadania Karty Stałego Klienta nie kumuluje się z innymi promocjami.
8. Karta jest imienna. Karty nie wolno odstępować innym osobom. Właściciel może zostać poproszony o okazanie dowodu tożsamości przy korzystaniu z karty.
9. W przypadku utraty lub zniszczenia karty należy ten fakt zgłosić do wystawcy. Na wniosek Klienta, istnieje możliwość wydania duplikatu karty za dodatkową opłatą 30 zł
10. Karta ważna jest bezterminowo.
11. Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą.
12. Wystawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia karty w przypadku gdy Klient udostępnia ją osobom trzecim, podczas podróży narusza zasady dobrego zachowania oraz w przypadku podejrzenia, że została ona sfałszowana.
13. Do zmiany regulaminu wystarczającą formą jest ogłoszenie na stronach przewoźnika.
14. Wszelkich informacji dotyczących zasad funkcjonowania Karty Stałego Klienta udzielają pracownicy firmy Intercars.