KARTA STAŁEGO KLIENTA EUROLINES MĄDELTRANS

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z KARTY STAŁEGO KLIENTA wystawianej przez EUROLINES – MĄDELTRANS.
1. Do otrzymania karty uprawniona jest każda osoba, która przedstawi 5 biletów autokarowych MĄDELTRANS, VT-EUROLINES, GLOBUS, EUROLINES – MĄDELTRANS na tą samą osobę.
2. Warunkiem otrzymania KARTY jest oddanie biletów określonych w pkt. 1 oraz wypełnienie i podpisanie formularza, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Osoby posiadające KARTĘ RABATOWĄ VT-EUROLINES są upoważnione do otrzymywania zniżki 15% na bilety wykupione od dnia. 12.11.2013.
4. Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie w momencie podpisania formularza zgłoszenia lub w momencie pierwszego użycia KARTY.
5. KARTA jest ważna bezterminowo.
6. KARTĘ wystawia MĄDELTRANS Jerzy Mądel 33-152 Pogórska Wola 175.
7. Użytkownikiem KARTY, czyli osobą, której imię i nazwisko widnieje na KARCIE, jest osoba, która własnoręcznie wypełniła i podpisała formularz zgłoszeniowy. Każda KARTA jest imienna i opatrzona indywidualnym numerem oraz podlega rejestracji w bazie Mądeltrans.
8. Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się KARTĄ jest jej właściciel, co oznacza, że prawo do zniżek nie może być wykorzystane przez inną osobę.
9. KARTA zostanie wysłana do użytkownika na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym (Pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w pkt.1 i 2).
10. Agent przyjmujący zgłoszenie Klienta do udziału w programie KARTA STAŁEGO KLIENTA powinien zatrzymać przedstawione bilety zagraniczne, o których mowa w pkt. 1.,
11. Oryginał wypełnionego i podpisanego przez Klienta formularza zgłoszenia Agent winien przesłać do MĄDELTRANS wraz z biletami, o których mowa w pkt. 1.z dopiskiem KSK.
12. Klient, który jest uprawniony do otrzymania KARTY zostaje zarejestrowany w bazie danych MĄDELTRANS na podstawie wypełnionego formularza zgłoszenia.
13. MĄDELTRANS zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia KARTY w przypadku nie spełnienia wymogów, o których mowa w pkt. 1 i 2.
14. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia KARTY, Klient powinien zgłosić się z dowodem tożsamości do Agenta lub bezpośrednio do EUROLINES – MĄDELTRANS.
15. KARTA nie jest kartą płatniczą ani kredytową.
16. Regulamin obowiązuje od 12.11.2013. 17. 
ZNIŻKI I PRZYWILEJE Z TYTUŁU POSIADANIA KARTY STAŁEGO KLIENTA
1. KARTA daje użytkownikowi prawo do zniżki przy zakupie biletu firmy EUROLINES – MĄDELTRANS na przejazdy międzynarodowe z oferty MĄDELTRANS.
2. KARTA STAŁEGO KLIENTA upoważnia do 15% zniżki od ceny normalnej biletu EUROLINES – MĄDELTRANS.
3. KARTA akceptowana jest na terenie Polski i poza jej granicami przez Biura Podróży – Agentów EUROLINES – MĄDELTRANS.
4. Warunkiem uzyskania zniżki przy zakupie biletu jest okazanie KARTY oraz dowodu tożsamości.
5. Zniżki wynikające z posiadania KARTY nie łączą się z innymi promocjami i zniżkami okazjonalnymi skierowanymi do Pasażerów.
6. Za udzielenie zniżki niezgodnie z niniejszym regulaminem odpowiedzialność ponosi Agent.